Mari Leppänen, lastenpsykiatria

 

Palvelut
 • Lastenpsykiatriset konsultaatiot ja arviojaksot; lapsen psykoterapiatarpeen arvio
 • Lasten hoidolliset käyntijaksot

 

Voin olla avuksi, jos perheellä on huolia liittyen:

 • lapsen tunne-elämä (lapsen ahdistuneisuus ja pelot, surullisuus)
 • sosiaalinen selviytyminen (kaverisuhteet)
 • lapsen käyttäytyminen (lapsen impulsiivisuus, aggressiivisuus)
 • perheessä on vuorovaikutuspulmia

 

Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään lapsen ja perheen tilannetta sekä arvioida, onko lapsella hoitoa vaativa kehityksellinen ongelma tai psyykkinen häiriö. Teen oman suositukseni lapsen hoidosta ja voin ohjata perhettä hakeutumaan oman kunnan perheneuvolaan tai tarpeen mukaan voin tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Omalla vastaanotollani on mahdollisuus lapsen tukikäynteihin esim. 10-20 käyntiä toteutettuna 1-2 viikon välein. 

 

Lastenpsykiatrinen arviojakso muodostuu ensikäynnistä, vanhempien tapaamisesta, lapsen tapaamisista 2-3 x ja palautekeskustelusta. Yhteensä 5-6 käyntiä.

 

En uusi reseptejä ja en aloita lääkehoitoja. Ei huoltajuusristiriitoja eikä muita juridisia selvittelyjä.

Koulutus
 • Lääketieteen lisensiaatti 2010
 • Valmistun lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi 2020
 • Valmistun lasten ja nuorten psykoterapeutiksi 2020, psykodynaaminen viitekehys  
 
Osaaminen
 • Kokemusta perheneuvolatyöstä 2016-2019
 • Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian työkokemusta erikoissairaanhoidossa (TAYS, Kanta-Hämeen keskussairaala, psykiatrian poliklinikka)
 • Tällä hetkellä toimin TAYS:n lastenpsykiatrian osastolla lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä
Yhteystiedot

 

Mari Leppänen, lastenpsykiatri (erikoistuva lääkäri)

puhelin 050 320 3967

Koukkurannankatu 5

33870 Tampere

 

Ajanvarausta varten laita tekstiviesti, niin otan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

 

Vastaanotto on Tampereella Vuoreksessa, johon on keskustasta noin 8 km.  Vuorekseen kulkee bussi 5 Tampereen keskustorilta ja bussimatka on noin 30 min. Poistumispysäkki on Vuoreksen Salen kohdalla.