Lapsenmieli

Mari Leppänen, lastenpsykiatri sekä lasten ja nuorten psykoterapeutti

 

Ajanvarausta varten ota yhteyttä sähköpostilla tai tekstiviestillä. Olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 
Palvelut
 • Lasten ja nuorten psykiatriset konsultaatiot ja arviojaksot sekä psykoterapiatarpeen arvio
 • Lasten ja nuorten hoidolliset käynnit
 • Vanhempien ohjauskäynnit
 • Kela-lausunnot (vammaistuki, nuoren kuntoutuspsykoterapia)
 • Vanhemman tukikäynnit, joissa pohditaan vanhemman elämäntilannetta, vanhemmuutta ja omaa saatua vanhemmuutta. Tarpeen mukaan voidaan tehdä arviota vanhemman psykoterapiantarpeesta ja hoitoon ohjauksesta.

 

Voin olla avuksi, jos perheellä on huolia liittyen lapsen tai nuoren:

 • tunne-elämään (ahdistuneisuus, surullisuus, masennus sekä pelot)
 • sosiaaliseen selviytymiseen (kaverisuhteet)
 • käyttäytymiseen (uhmakkuus, impulsiivisuus, aggressiivisuus)
 • perheessä on vuorovaikutuspulmia

 

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan huolenaiheita ja toiveita sekä pyritään ymmärtämään lapsen (tai nuoren) ja perheen tilannetta sekä arvioidaan, onko lapsella hoidon ja tuen tarvetta. Yksikin käynti voi olla riittävä jatkosuunnitelmaa varten. Joskus paremman ymmärryksen saamiseksi voi olla tarve kattavammalle arviojaksolle. Tarvittaessa teen lähetteen jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Omalla vastaanotollani on mahdollisuus vanhempien ohjauskäynteihin ja lapsen (tai nuoren) hoidollisiin käyntijaksoihin.

 

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen arviojakso muodostuu ensikäynnistä, vanhempien tapaamisesta, lapsen tai nuoren tapaamisista ja palautekeskustelusta.

 

Vastaanotollani en uusi reseptejä ja en aloita lääkehoitoja. Ei mahdollisuutta huoltajuusristiriitojen tai muihin juridisiin selvittelyihin.

 

Koulutus
 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri 2020
 • Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeutti 2020, psykodynaaminen viitekehys (Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja)

 • Lääketieteen lisensiaatti 2010

 • Filosofian tohtori 2003 (väitöskirjan aihe biolääketieteeseen liittyen)
 • Filosofian maisteri 1992 (biokemia)
 
Osaaminen

Työkokemusta noin 10 vuoden ajalta lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriassa perustasolla (perheneuvola lapset ja nuoret, mielenterveystoimisto) sekä erikoissairaanhoidossa (TAYS ja KHKS). Vuoden 2021 alusta lähtien toimin pääasiallisesti yksityisenä ammatinharjoittajana omassa toimipisteessäni. Tarjoan lasten ja nuorten psykiatrian palveluja sekä noin 4 – 23 -vuotiaille psykoterapiaa.

Yhteystiedot

 

Mari Leppänen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

Puhelin 050 320 3967

Vastaanotto: Hatanpään valtatie 34 D, 4. krs

33100 Tampere 

etunimi.sukunimi@elisanet.fi